Daikinova korporativna društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Trudimo se biti odgovoran lider u svakom aspektu svojeg poslovanja.

Naša poslovna etika, naše temeljne vrijednosti i naša filozofija pokazuju kako Daikin želi poslovati i kako preuzima odgovornost za sebe i druge.

„Korporativna društvena odgovornost je ugrađena u naš DNK i oblikuje našu organizacijsku kulturu.”

Korporativna etika

Daikinova korporativna etika je okvir našeg donošenja odluka. Lična je odgovornost i obaveza svakog člana Daikin grupe da poštuje visoke etičke i pravne standarde ponašanja u slovu i duhu, bilo da su nametnuti zakonom ili ne.

Naše temeljne vrijednosti

Potpuni kredibilitet – gradimo naše poslovanje zasnovano na povjerenju i otvorenosti prema kupcima, kolegama, poslovnim partnerima i zajednicama.

Poduzetničko razmišljanje – potičemo i nagrađujemo inicijativu i izvrsnost svih naših zaposlenika.

Harmonični odnosi – radimo zajedno s poštovanjem i pretvaramo izazove u prilike za postizanje Daikinovih ciljeva.

 

Transparentnost

Od 2008. Daikin grupa učestvuje u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija koji postavlja deset principa koji pokrivaju četiri oblasti ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije. Daikin je također podržao preporuke Radne grupe za financijsko otkrivanje klimatskih promjena (TCFD) u 2019. i sada se fokusira na dodatno otkrivanje podataka o okolišu, društvu i upravljanju (ESG).

10 ključnih principa filozofije grupe Daikin

  • Stvaranje nove vrijednosti predviđanjem budućih potreba kupaca
  • Doprinos društvu uz pomoć vodećih svjetskih tehnologija
  • Ostvarivanje budućih snova maksimiziranjem korporativne vrijednosti
  • Razmišljati i djelovati globalno
  • Biti fleksibilna i dinamična grupa
  • Biti vodeća kompanija u primjeni ekološki prihvatljivih praksi
  • Imajući na umu naš odnos sa društvom, poduzimamo akcije da zalslužimo povjerenje društva
  • Ponos i entuzijazam svakog zaposlenika pokretačka je snaga naše grupe
  • Prepoznatljivost širom svijeta po optimalnom upravljanju organizacijom i njenim ljudskim resursima, u okviru našeg brzog i ravnog sistema upravljanja
  • Atmosfera slobode, hrabrosti i „najbolje prakse na naš način”

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Inspirirajte se našim referencama