Skip to main content

Društvena odgovornost

Trudimo se biti odgovoran lider u svakom aspektu svojeg poslovanja.

Naša poslovna etika, naše temeljne vrijednosti i naša filozofija pokazuju kako Daikin želi poslovati i kako preuzima odgovornost za sebe i druge.

„Korporativna društvena odgovornost je ugrađena u naš DNK i oblikuje našu organizacijsku kulturu.”

Korporativna etika

Daikinova korporativna etika je okvir našeg donošenja odluka. Lična je odgovornost i obaveza svakog člana Daikin grupe da poštuje visoke etičke i pravne standarde ponašanja u slovu i duhu, bilo da su nametnuti zakonom ili ne.

Naše temeljne vrijednosti

Potpuni kredibilitet – gradimo naše poslovanje zasnovano na povjerenju i otvorenosti prema kupcima, kolegama, poslovnim partnerima i zajednicama.

Poduzetničko razmišljanje – potičemo i nagrađujemo inicijativu i izvrsnost svih naših zaposlenika.

Harmonični odnosi – radimo zajedno s poštovanjem i pretvaramo izazove u prilike za postizanje Daikinovih ciljeva.

 

Transparentnost

Od 2008. Daikin grupa učestvuje u Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija koji postavlja deset principa koji pokrivaju četiri oblasti ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije. Daikin je također podržao preporuke Radne grupe za financijsko otkrivanje klimatskih promjena (TCFD) u 2019. i sada se fokusira na dodatno otkrivanje podataka o okolišu, društvu i upravljanju (ESG).

10 ključnih principa filozofije grupe Daikin

  • Stvaranje nove vrijednosti predviđanjem budućih potreba kupaca
  • Doprinos društvu uz pomoć vodećih svjetskih tehnologija
  • Ostvarivanje budućih snova maksimiziranjem korporativne vrijednosti
  • Razmišljati i djelovati globalno
  • Biti fleksibilna i dinamična grupa
  • Biti vodeća kompanija u primjeni ekološki prihvatljivih praksi
  • Imajući na umu naš odnos sa društvom, poduzimamo akcije da zalslužimo povjerenje društva
  • Ponos i entuzijazam svakog zaposlenika pokretačka je snaga naše grupe
  • Prepoznatljivost širom svijeta po optimalnom upravljanju organizacijom i njenim ljudskim resursima, u okviru našeg brzog i ravnog sistema upravljanja
  • Atmosfera slobode, hrabrosti i „najbolje prakse na naš način”

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Inspirirajte se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama