Skip to main content

Kako prekinuti funkciju WPS uparivanja na WLAN adapteru?

Držite pritisnutim gumb [SETUP] u trajanju 3 sekunde i WPS uparivanje će se prekinuti.

Primjedba: Ova funkcionalnost nije moguća na WLAN adapteru verziju W 2.0.2 ili starije. U tom slučaju pričekajte otprilike 2-3 minute do isteka vremena za WPS uparivanje.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama