Skip to main content

Kako da trajno promijenim zadanu točku rasporeda jedinice kotla?

Za trajnu promjenu zadane vrijednosti „dan grijanja“ ili „noć grijanja“, onemogućite sve aktivne rasporede tako da odaberete „Bez rasporeda“ i zatim promijenite zadanu vrijednost jedinice kotla na upravljačkom krugu u aplikaciji. Jednom promijenjena zadana vrijednost za sve željene načine rada, ponovno aktivira rasporede. Nova trajna zadana vrijednost sada će vrijediti za vaše rasporede.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama