Skip to main content

Kako da dodam jedinice u moj korisnički račun?

Prvo provjerite je li datum na korisničkom sučelju jedinice točno konfiguriran. Ako datum nije točan, mrežni pristupnik neće moći uspostavljati sigurne veze prema oblaku i nećete moći dodati jedinice u svoj korisnički račun.

Možete dodati do 60 jedinica u jedan korisnički račun. Kako biste dodali jedinicu na svoj račun, provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s istom mrežom na koju je povezana vaša jedinica. Provjerite da li su jedinice koje želite dodati u svoj račun vidljive u aplikaciji.

1. Dotaknite gumb za dodavanje (znak plus). Ako je ovo prva jedinica koju dodajete, možete dotaknuti „Dodajmo vašu prvu jedinicu!“.

2. Odaberite jedinicu koju želite dodati

3. Slijedite upute u aplikaciji

Ako jedinica nije navedena u odjeljku „Nove jedinice u vašoj mreži“, osigurajte sljedeće:

  • Vaš je mobilni uređaj spojen na istu mrežu na koju je spojena jedinica.
  • Mrežni pristupnik je potpuno pokrenut.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama