Skip to main content

Imam više adaptera u istoj bežičnoj mreži. Više ne znam koji WLAN adapter odgovara s kojoj jedinici na mojoj aplikaciji Daikin Online Controller.

Kako biste bili u mogućnosti pratiti WLAN adapter koji je povezan na određenu jedinicu u aplikaciji na pametnom telefonu, možete koristiti funkciju provjere veze1.

Kada je ova funkcija omogućena, LED pokazatelj odgovarajućeg WLAN adaptera će treptati oko 3 minute.

1 Pristup stavci „Connection test“ (Provjera veze):

  1. Odaberite jedinicu u aplikaciji na pametnom telefonu.
  2. Uđite u postavke adaptera (ikona „zupčanika“ u gornjem desnom kutu).
  3. Odaberite „Connection test“ (Provjera veze).

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama