Skip to main content

Želim isključiti svoju jedinicu ili promijeniti njezinu zadanu vrijednost pomoću aplikacije Daikin Resident Controller, ali aplikacija to ne dopušta. Zašto je tako?

Ovisno o stanju u kojem se nalazi Daikin jedinica, određene kontrole jedinice su blokirane. Funkcije koje se ne mogu kontrolirati su sive.

Ako je način instalatera aktivan na korisničkom sučelju jedinice, potpuna kontrola jedinice blokirana je iz sigurnosnih razloga. Način instalatera automatski se deaktivira nakon nekog vremena. Međutim, ako se to ne dogodi, zamolite svog instalatera da deaktivira način instalatera za vas.

Kada je vaša jedinica u pogrešci, sve kontrole osim [UKLJ./ISKLJ.] su blokirane iz sigurnosnih razloga.

Ako, nakon pogreške, jedinica pređe u način rada u hitnom slučaju (automatski ili ručno nakon potvrde korisnika, ovisno o postavkama), upravljački blokovi se podižu i ponovno je omogućena potpuna kontrola. Imajte na umu da u jedinicu trebala ući „ručno“ u načinu rada u hitnom slučaju, obvezno je provesti ručne radnje na korisničkom sučelju jedinice tako da morate biti fizički prisutni pored uređaja.

Ako je na jedinici aktivan način rada na odmoru, sve kontrole su blokirane. Za povrat kontrole, pokušajte onemogućiti način rada na odmoru.

Za provjeru trenutnih stanja vaših jedinica, dotaknite ikonu „zvono“ na jednom od njihovih kontrolnih zaslona.

Imajte na umu da su neke jedinice dizalica topline sustava Daikin Altherma samo djelomično kompatibilne s aplikacijom Daikin Residential Controller. To može rezultirati neaktivnim ili zasivljenim radnim ciklusom. Za pregled koje funkcije podržava koja jedinica, provjerite matricu kompatibilnosti u compatibilityMatrix.xlsx.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama