Skip to main content

Moj uređaj ima prekriženu kantu za smeće na naljepnici, što to znači?

Proizvod je označen ovim simbolom. Taj simbol znači da se električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom.

Ne pokušavajte sami rastavljati sustav: rastavljanje proizvoda i drugih dijelova, mora izvršiti kvalificirani instalater i u skladu s odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima.

Proizvod i otpad moraju se tretirati u specijaliziranim pogonima za ponovno korištenje, reciklažu i obnovu.

Propisnim zbrinjavanjem pomažete u prevenciji potencijalnih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Za dodatne informacije obratite se instalateru ili tijelima lokalne uprave.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama