Skip to main content

Klimatizacijski uređaj stvara zvuk nalik protjecanju vode

Zvuk nalik protjecanju vode stvara radna tvar koja cirkulira u klimatizacijskom uređaju.
Taj zvuk vjerojatno će se čuti ako se tijekom grijanja aktivira funkcija odmrzavanja.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama