Skip to main content

Klimatizacijski uređaj stvara zvuk poput ispuštanja zraka

Zvuk poput ispuštanja zraka stvara se uslijed promjene smjera cirkuliranja radne tvari. Taj zvuk će se čuti ako se klimatizacijski uređaj prestane s radom ili ako se tijekom grijanja aktivira funkcija odmrzavanja.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama