Skip to main content

Klimatizacijski uređaj prestao je s radom (signalno svjetlo rada trepće)

Provjerite jesu li zračni filtri čisti.
Osim toga, provjerite jesu li zapriječeni ulazi i izlazi za zrak vanjske i unutarnje jedinice.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama