Skip to main content

Strujanje zraka iznenada je postalo jače za vrijeme grijanja

Ako je strujanje zraka namješteno NISKU razinu, isto će se povećati u slučaju aktiviranja regulatora preopterećenja. („Preopterećenje“ je stanje u kojemu klimatizacijski uređaj radi pod prevelikim opterećenjem. Uzrok preopterećenja mogu biti prljavi filtri.)

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama