Skip to main content

Rashladni krug radne tvari: što je to?

Klimatizacijski uređaj radi slično kao hladnjak. Radna tvar cirkulira sustavom i mijenja stanje i svojstva. Četiri se procesa odvijaju tijekom „rashladnog kruga radne tvari“.

Procesi:

1 Kompresor koji pumpa radnu tvar kroz sustav, srca je klimatizacijskog uređaja. Prije doticaja s kompresorom, radna tvar je plin pod niskim tlakom. Zbog djelovanja kompresora, tlak plina raste, plin se zagrijava i cirkulira prema kondenzatoru.

2 U kondenzatoru, visoke temperature, plin pod visokim tlakom oslobađa toplinu u vanjski zrak pretvara se u pothlađenu tekućinu pod visokim tlakom.

3 Tekućina pod visokim tlakom prolazi kroz ekspanzijski ventil, koji smanjuje temperaturu, koja se pritom spušta ispod temperature rashlađivanog prostora. Tako nastaje hladna radna tvar u tekućem obliku i pod niskim tlakom.

4 Radna tvar pod niskim tlakom cirkulira do isparivača u kojemu isparavanjem apsorbira toplinu iz unutarnjeg zraka i pretvara se u plin pod niskim tlakom. Plin zatim cirkulira natrag do kompresora gdje ciklusa započinje ispočetka.

U dizalici topline, ciklus može biti obrnut.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama