Skip to main content

Korporativne informacije

Daikin Central Europe – podaci

Saznajte više informacija o:

  • financijskim rezultatima u 2022. fiskalnoj godini
  • prodajnoj i servisnoj mreži sa 2.500 partnera za 16 tržišta centralne i istočne Evrope
  • proizvodnom programu i rješenjima koja nudimo
  • timu od 700 zaposlenih
  • našoj viziji o okolišu do 2050. godine i Daikinu kao globalnom brendu i odgovornom tržišnom lideru. 

Daikin uredi u našoj regiji

 

Ovdje možete pronaći kontakt podatke naših ureda za 16 zemalja centralne i istočne Evrope.

 

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama