2MXS40H3V1B2 2MXS50H3V1B2
Kućište Colour   Slonovača bijelo Slonovača bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 550 550
    Širina mm 765 765
    Dubina mm 285 285
  Pakirana jedinica Visina mm 612 612
    Širina mm 906 906
    Dubina mm 364 364
Weight Jedinica kg 38 42
  Pakirana jedinica kg 43 47
Kompresor Model   1YC23AGXD 2YC36BXD#C
  Type   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
  Izlaz W 600 1,100
Pakiranje Težina kg 5 5
Izmjenjivač topline Duljina mm 805 810
  Redovi Količina   2 2
  Kretanje rebara mm 1.5 1.5
  Stupnjevi Količina   24 24
  Tube type   7Hi-XD Hi-XA (8)
  Lamela Type   WF lamela WF lamela
    Tretiranje   Antikorozivna zaštita Antikorozivna zaštita
Ventilator Tip   Propeler ventilatora Propeler ventilatora
  Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 36 37
      Visoko cfm 1,271 1,306
      Nom. m³/min 33 34
      Nom. cfm 1,165 1,200
      Nizak m³/min 30 34
      Nizak cfm 1,059 1,200
    Grijanje Visoko m³/min 32 34
      Visoko cfm 1,130 1,200
      Nom. m³/min 32 34
      Nom. cfm 1,130 1,200
      Nizak m³/min 32 34
      Nizak cfm 1,130 1,200
Motor ventilatora Model   D50M-28 D50M-28
  Izlaz W 50 50
  Brzina Hlađenje Visoko o/min 900 950
      Nom. o/min 840 890
      Nizak o/min 760 890
    Grijanje Visoko o/min 820 890
      Nom. o/min 820 890
      Nizak o/min 820 890
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB 10 10
      Maks. °CDB 46 46
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -15 -15
      Maks. °CWB 18 18
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 62 63
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA 47 48
  Grijanje Nom. dBA 48 50
Radna tvar Type   R-410A R-410A
  Punjenje kg 1.20 1.60
  Punjenje TCO2Eq 2.5 3.3
  GWP   2,087.5 2,087.5
Promjer cjevovoda Liquid Količina   2 2
    OD mm 6.35 6.35
  Plin Količina   2 1
    OD mm 9.5 9.5
  Odvod vode Količina   1 1
    OD mm 16 (unutarnji promjer spojnog crijeva) 16 (unutarnji promjer spojnog crijeva)
  Plin 2 Količina   1
    OD mm   12.7
  Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 3 3
      OU - IU m 20 20
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 15 15
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin
  Ukupna duljina cjevovoda Sustav Stvarno m 30 30
Capacity control Method   Inverterski kontrolirano Inverterski kontrolirano
Rashladno ulje Volumen punjenja l 0.45 0.65
  Tip   FVC50K FVC50K
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Vreća s vijcima 1 1
  Drenažni čep 1 1
Power supply Ime   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Struja Struja pokretanja Hlađenje A 4.6 6.3
    Grijanje A 4.6 6.3
Priključci ožičenja For power supply Remark   3 za napajanje, 4 za ožičenje među jedinicama (uključujući uzemljenje) 3 za napajanje, 4 za ožičenje među jedinicama (uključujući uzemljenje)
Struja - 50 Hz Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 16 16
Notes_Description Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
Standardna dodatna oprema Sklop reduktora   1