Tablica podataka za 2MXS-H

2MXS40H3V1B2 2MXS50H3V1B2
Dimenzije Jedinica Visina mm 550 550
    Širina mm 765 765
    Dubina mm 285 285
Težina Jedinica kg 38 42
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB 10 10
      Maks. °CDB 46 46
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -15 -15
      Maks. °CWB 18 18
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 62 63
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 47 48
  Grijanje Nom. dBA 48 50
Radna tvar Tip   R-410A R-410A
  Punjenje kg 1.20 1.60
  Punjenje TCO2Eq 2.5 3.3
  GWP   2,087.5 2,087.5
Priključci cjevovoda Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 15 15
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5
  Ukupna duljina cjevovoda Sustav Stvarno m 30 30
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Vreća s vijcima 1 1
  Drenažni čep 1 1
Power supply Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Notes_Description Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
Standardna dodatna oprema Sklop reduktora   1