Tablica podataka za HPSU 3XX H Biv-5

HPSU compact 304 H Biv-5 HPSU compact 308 H Biv-5
Casing Boja   Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011)
  Material   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
Dimenzije Jedinica Visina mm 1,890 1,890
    Širina mm 615 615
    Dubina mm 595 595
Težina Jedinica kg 89 89
Radna tvar Tip   R-410A R-410A
  Punjenje kg 1.5 1.6
Razina zvučne snage Nom. dBA 40 40
Razina tlaka zvuka Nom. dBA 28 28
Raspon rada Grijanje Na strani vode Min. °C 15 (10) 15 (10)
      Maks. °C 55 55
Power supply Ime   V3 V3
  Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 230 230
Struja Preporučeni osigurači A 20 20
Električni grijač Napajanje Ime   3V / 9W 3V / 9W
    Faza   1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frekvencija Hz 50 50
Napomene Gubitak topline u skladu s EN12897 Gubitak topline u skladu s EN12897
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača
  Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline
  Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline
  Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline
  Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline
  15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon