Tablica podataka za RKXYQ-T

RKXYQ5T7Y1B RKXYQ8T7Y1B
Dimenzije Jedinica Visina mm 701 701
    Širina mm 600 760
    Dubina mm 554 554
Težina Jedinica kg 77 105
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_  
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 60.0 (4)  
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 47.0 (5)  
Radna tvar Tip   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5  
  Punjenje kg 2.00  
  Punjenje TCO2Eq 4.20  
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju i rukovanje 1 1
  Spojne cijevi 4 5
  Deklaracija o sukladnosti 1 1
  Naljepnica za rashladno sredstvo za regulaciju F-plina 1 1
  Vezice 3 3
  Vijci 1 1
Power supply Ime   Y1 Y1
  Faza   3N~ 3N~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 380-415 380-415
Struja - 50 Hz Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A   20 (11)
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  (3) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%). (3) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka. (4) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.
  (5) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka. (5) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.
  (6) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik (6) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik
  (7) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB (7) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB
  (8) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji. (8) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji.
  (9) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc (9) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc
  (10) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja. (10) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.
  (11) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). (11) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).
  (12) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta. (12) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta.
  (13) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora (13) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora
  (14) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (14) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%
  (15) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (15) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.
  (16) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. (16) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi (17) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi
  (18) - Ssc: kratkospojna struja (18) - Ssc: kratkospojna struja
  (19) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu (19) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu
Casing Boja     Daikin bijelo
  Material     Obojena galvanizirana čelična ploča
Radna tvar GWP     2,087.5
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA   48.0 (5)
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA   64.0 (4)