Standardni dekorativni panel

Round Flow - BYCQ140EW

Daikin panel s kružnim istrujavanjem s protokom zraka od 360°

BYCQ140EW

Karakteristike proizvoda

  • U kombinaciji s potpuno kružnom kazetnom jedinicom
  • Dekorativni panel u punoj bijeloj boji

Tehnički detalji

Dokumentacija