Spremnik potrošne tople vode

EKHWE-A3V3

Emajlirani spremnik za potrošnu toplu vodu

EKHWE-A3V3

Karakteristike proizvoda

  • Emajlirani spremnik tople vode
  • Dostupni u 150, 200 i 300 litara

Tehnički detalji

Dokumentacija