Skip to main content
Solarni kolektor

Daikin Altherma ST - EKSV-P

Toplinski solarni kolektori za proizvodnju tople vode
EKSV-P

Karakteristike proizvoda

  • Solarni kolektori mogu proizvesti do 70 % potrebne energije za proizvodnju tople vode - glavna ušteda u troškovima
  • Okomiti solarni kolektor za proizvodnju tople vode
  • Visokoučinkoviti kolektori pretvaraju cijelo kratkovalno solarno zračenje u toplinu zbog svojega izrazito selektivnoga premaza
  • Jednostavna ugradnja na kosi i ravni krov te unutar kosog krova

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama