Skip to main content

Daikin Streamer tehnologija deaktivira više od 99,9% novog koronavirusa (SARS-CoV-2)

Streamer tehnologija i koronavirus

Daikin potvrđuje efikasnost svoje patentirane Streamer tehnologije koja uspješno deaktivira više od 99,9% novog koronavirusa (SARS-CoV-2) nakon 3 sata zračenja.

Istraživanje je provedeno od strane Daikin Industries Ltd u suradnji sa Katedrom za biomedicinske nauke Univerziteta u Tokiju i naučnicima Katedre za mikrobiologiju Univerziteta Okayama.

Streamer

Rezultati eksperimenta

Istraživački tim proveo je eksperiment u kojem su virusi zračeni Daikin Flash Streamer tehnologijom tokom 3 sata.

Rezultati ovog eksperimenta pokazali su da:

  • Flash Streamer deaktivira 93,65% koronavirusa (SARS-CoV-2) nakon 1 sata zračenja
  • Flash Streamer deaktivira 99,97% koronavirusa (SARS-CoV-2) nakon 3 sata zračenja

 

Izvor: „Izvještaj o studiji uticaja deaktivacije Daikin Streamera (generatora jona plazme) na SARS-CoV-2”, pod vodstvom prof. Shigeru Morikawa, Department of Veterinary Medicine, Microbiology Course, Okayama University of Science
Grafikon preživljavanja virusa covid19

Opisani testovi odnose se isključivo na patentiranu Daikin Streamer tehnologiju. Efekti proizvoda opremljenih Streamer tehnologijom ili efekti u stvarnom okruženju mogu se razlikovati. Za više informacija o proizvodima tvrtke Daikin koji uključuju Streamer tehnologiju, pogledajte relevantne informacije o proizvodu.

Više o Flash Streamer tehnologiji

Daikin je 2004. godine razvio Streamer tehnologiju za oksidacijsku razgradnju štetnih tvari.

Električno pražnjenje Daikin Streamera sadrži inovativnu tehnologiju pročišćavanja zraka koja konstantno generira elektrone velike brzine. Streamer uništava viruse, bakterije, plijesni, alergene i opasne hemikalije razgrađujući njihove površinske proteine ​​koji se oksidacijom uništavaju. Streamer ih zatim razgrađuje na sigurne atome dušika i kiseonika i molekule vode.

Jedinstvenost Daikin Streamer tehnologije leži u oksidativnoj razgradnji koja je mnogo veća od konvencionalnih generatora plazme.

 

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama