Skip to main content

Nakon uključivanja sklopke napajanja, klapne na izlazu za zrak počinju raditi

Kada je jedinica uključena, mikro-računalo upravlja klapnama i utvrđuje njihov položaj za potrebe inicijalizacije.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama